tel. 48 38 517 17 | kom. 502 372 513 greg.mar@interia.pl

Wypożyczalnia przyczep

Wypożyczalnia przyczep

Ostatnimi czasy działalność naszej firmy znacznie się rozwija. Dlatego postanowiliśmy pójść za ciosem i wraz z resztą naszych usług otworzyć przy stacji benzynowej na której można tankować tradycyjne paliwa a także gaz uruchomiliśmy wypożyczalnie przyczepek

Zadzwoń i zamów: 48 383 05 99

Musisz pilnie przewieźć większy ładunek, ale nie posiadasz własnej przyczepki?
Musisz pilnie przewieźć większy ładunek, ale nie posiadasz własnej przyczepki?
Skorzystaj z wypożyczalni przyczepek na naszej stacji.

U nas pożyczysz przyczepkę:
• szybko
• tanio
• przy minimum formalności
• 24 godziny na dobę

Oferujemy przede wszystkim przyczepki 1 – osiowe, o masie całkowitej do 250 kg i ładowności do 750 kg.
Nasze przyczepki dostępne są przez całą dobę.

Regulamin

Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonej przyczepy do upływu wymienionego wyżej terminu. W przypadku zwłoki w czasie zostanie naliczona kara w wysokości dwu krotności wynajmu za jedną dobę.

  • Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem opisanej przyczepy i może nią swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.
  • Najemca oświadcza, że otrzymuje przyczepę w bardzo dobrym stanie technicznym, bez jakichkolwiek wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.
  • Wyposażenie; koło zapasowe (na dyszlu), nóżka na kółku z regulacją wysokości dyszla (przy dyszlu), plandeka, blokada zaczepu z zamkiem, linka celna (gumka).
  • Najemca oświadcza, iż został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przyczepy, w tym poszczególnych urządzeń technicznych. Nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
  • Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem z przyczepą, oraz ponosi całkowita i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

Miejsce odbioru przyczepek przez Najemcę; 26 – 601 Radom ul. Wolanowska 135
Miejsce zwrotu przyczepy przez Najemcę; 26 – 601 Radom ul. Wolanowska 135

Wynajmujący przekazuje na czas trwania najmu Najemcy;

  • dowód rejestracyjny,
  • polisę ubezpieczeniową
  • OC przyczepę z osprzętem

Przyczepa nie posiada ubezpieczenia AC
Najemca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę ! ! !
W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego, w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania.
Najemca zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej przyczepy odpowiadającej tej samej klasie i wymiarom.
100 % wartości przyczepy ustalono na 3950,00 zł netto.
Najemca zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami (nie przekraczać dopuszczalnej ładowności).
Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w wypożyczonej przyczepie.
Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawy może dokonać jedynie samodzielnie właściciel przyczepy, a kosztami obciążając Najemcę.
W przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu pobranych opłat .

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Cywilny w Radomiu
Umowę sporządzona jest w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/virtualki/122613/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/virtualki/122613/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/virtualki/122613/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtualki/122613/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 263